Om te bepalen of een leerling bevorderd kan worden naar een volgend leerjaar werken we met bevorderingsnormen. Deze treft u hieronder aan. 

Bevorderingsnormen Bindelmeer College

Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Na iedere periode ontvangen de leerlingen een rapport. De cijfers op dit rapport geven de vorderingen van de leerling weer. Tijdens de rapportuitreiking krijgt u het rapport en bespreekt u dit met de mentor. Hiervoor wordt u door de mentor uitgenodigd.