De leerlingen van de bovenbouw ontvangen jaarlijks een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting.) In dit PTA staan alle schoolexamentoetsen van dat schooljaar vermeld. Voor het merendeel van de vakken wordt ook een centraal schriftelijk examen afgenomen. Het uiteindelijke eindexamencijfer bestaat dan voor 50% uit het cijfer voor dit centraal schriftelijk examen en voor 50% uit het gemiddelde van de schoolexamentoetsen. Een aantal vakken bestaat alleen uit schoolexamentoetsen zoals maatschappijleer, CKV, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk. 

Schoolexamentoetsen kunnen zowel in een voorexamenjaar als in het examenjaar worden afgenomen. De PTA's, opleidingsgidsen en SE rooster van de diverse leerjaren voor het schooljaar 2023-2024 staan hieronder.

 

VMBO - PTA & Examens

VMR - Opleidingsgidsen