In leerjaar 1 volg je de vakken die deel uitmaken van je basisvorming: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en maatschappij, mens en natuur, rekenen, kunst en lichamelijke opvoeding. In leerjaar 2 komen hier nog de vakken economie, natuur en techniek en Spaans bij.

Kleine groepen

Je krijgt les in kleine groepen en je leert actief en zelfstandig en door met elkaar samen te werken. Ook volg je een talentroute met zes uur per week theorie- en praktijklessen en andere activiteiten. In leerjaar 1 en 2 organiseren we ook nog eens vier projectweken per jaar. In zo'n projectweek zijn er gastlessen, projecten, excursies en verdiepingslessen en ben je lekker actief bezig.

Mentorlessen

De brugperiode duurt twee jaar en jouw mentor zorgt ervoor dat de overgang van de basisschool naar onze school soepel verloopt. Tijdens de mentorlessen is er aandacht voor hoe jij je voelt, hoe je leert te leren en voor andere vaardigheden. In de eerste twee jaar krijg je alle tijd om jezelf te ontwikkelen en te ontdekken welke leerweg het best bij jou past.