Kleine klassen, veel persoonlijke aandacht en een warme en veilige sfeer: dat is het Bindelmeer! Op onze vmbo-school kent iedereen elkaar. We helpen onze leerlingen het beste uit hun schooltijd te halen en bereiden ze voor op hun toekomst. 

Het Bindelmeer College biedt een veilige, gezellige en lerende thuishaven. We geven goed onderwijs in een duidelijke structuur en met heldere regels. Veel persoonlijke aandacht, hulp bij het leren en ruimte voor ontspanning horen daar bij. We stimuleren alle leerlingen om op het hoogst haalbare niveau lessen te volgen. Ze kunnen de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg volgen. Basisleerlingen kunnen ook op mbo-2 niveau een diploma halen. 

 

Talentontwikkeling

Op het Bindelmeer ontdekken de leerlingen hun talent en wij helpen ze om dat talent verder te ontwikkelen. Naast de 'standaardvakken' bieden we talentroutes, een vakmanschapsroute, veel (naschoolse) activiteiten en vier projectweken per jaar aan. Elke schooldag begint met een 'goedemorgen!' bij de ingang en voor de leerlingen die dat willen, staat het eerste en tweede lesuur een gratis ontbijt klaar. Ook bieden we gratis schoolfruit en eens per week een gratis lunch aan. 

 

Begeleiding en ondersteuning

Een netwerk van docenten, mentoren, leerjaarcoördinatoren en een zorgcoördinator staat om iedere leerling heen. Zo krijgen ze de aandacht, begeleiding en ondersteuning waar ze recht op hebben. Ook is er huiswerkbegeleiding en staat er een steunuur op het lesrooster. 

 

Veel naschoolse activiteiten

Na schooltijd kunnen de leerlingen ontspannen met allerlei naschoolse activiteiten zoals sporten, dansen, extra kooklessen en workshops. En als kers op de taart kan iedereen die dat wil - ouders, vrienden, wijkbewoners en andere gasten - terecht in ons schoolrestaurant. Daar laten de leerlingen zien wat ze tijdens de kooklessen hebben geleerd.