Het Bindelmeer College is een kleine en veilige vmbo-school met ongeveer 400 leerlingen. We zijn een school waar leerlingen zich gezien en gehoord voelen en waar de ontwikkeling van talent centraal staat. Met een team van enthousiaste en betrokken docenten en medewerkers doen we er alles aan om het beste uit uw kind naar boven te halen. 

De basis voor een mooie toekomst

Met elkaar én met de leerlingen werken we aan talentontwikkeling en een diploma. Want die vormen samen de basis voor een mooie toekomst. Leerlingen kunnen op het Bindelmeer kiezen voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Daarnaast hebben we een vakmanschapsroute. In de onderbouw bieden we talentroutes aan en bekwamen de leerlingen zich verder in dans, voetbal, koken, technology of kunst. 

Goede begeleiding en ondersteuning

Op het Bindelmeer Collge staat een netwerk van docenten, mentoren en andere begeleiders en ondersteuners om uw kind heen. Leerlingen kunnen altijd bij hun mentor terecht; de mentor ziet uw kind regelmatig en let op zijn of haar ontwikkeling. Elk leerjaar heeft een leerjaarcoördinator die de resultaten en het welzijn van de leerlingen bewaakt. Voor leerlingen die daar behoefte aan hebben, is er huiswerkbegeleiding en staat er een steunles in het rooster.

"De leerlingen bruisen hier van de energie en het enthousiasme, maar hebben soms ook een extra steuntje in de rug nodig. Ik zorg ervoor dat ze de aandacht en begeleiding krijgen die ze verdienen." | Zorgcoördinator Yvette van Laar

Onze zorgcoördinator coördineert en begeleidt de ondersteuning en begeleiding van leerlingen op school. Als het nodig is, schakelt ze daar externe hulp voor in. Dat gebeurt altijd in overleg met u als ouder of verzorger. Tot slot heeft het Bindelmeer ook een ouder- en kindadviseur. Leerlingen kunnen naar haar toe als ze bijvoorbeeld motivatieproblemen hebben, gepest worden op zich somber voelen. Ook u kunt bij haar terecht voor hulp en ondersteuning. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze school en ons onderwijs, kijk dan in de schoolgids of neem contact met ons op via het contactformulier. Bellen of mailen kan natuurlijk ook: 020-6990221 of bindelmeer@bindelmeercollege.nl