Medezeggenschap is het recht om mee te beslissen over zaken waarbij je betrokken bent. Het Bindelmeer College heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigd zijn. Zij praten en denken mee over het schoolbeleid. 

Onze MR bestaat uit twee leerlingen, twee ouders en vier medewerkers van de school. Zij komen vier keer per jaar bijeen om met de directie te overleggen. In deze vergaderingen geeft de MR bijvoorbeeld feedback op beleidsstukken. Ook wordt beleid in overleg met de MR vastgesteld. Daarnaast functioneert de MR als 'oren en ogen' van de school en zijn de MR-leden een belangrijke spreekbuis voor de leerlingen, de ouders en de medewerkers. 

De medezeggenschapsraad wordt vertegenwoordigd door:

  • Namens de leerlingen: Diana Udezuka en Tamia Anches
  • Namens de ouders: Maureen Hubbard en Zuleira Sheikzahoeri
  • Namens de medewerkers: Nequita Montblanc-Wijngaarde, Yvette van Laar, Terry de Lange en Bobby de Jong

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar mr@bindelmeercollege.nl