Onze missie

Goed onderwijs met speciale aandacht voor alle leerlingen, dat is onze missie. Het Bindemleer College wil leerlingen een thuis bieden in een optimaal leef- en leerklimaat. Ze voelen zich veilig, gewaardeerd en volledig geaccepteerd waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Ons doel is om leerlingen voor te bereiden op hun leven in onze complexe samenleving. We bieden kansen en hebben aandacht voor verschillen in behoeften en talenten. Onze onderwijsprofessionals stellen de leerlingen centraal en streven voor iedere leerling naar het hoogst haalbare uitstroomprofiel. De samenwerking met leerlingen en ouders is daarbij cruciaal. 

Op het Bindelmeer College betrekken we de leerlingen actief bij het onderwijs. Als leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces, leren ze zelf en zelfstandig keuzes te maken gericht op hun eigen toekomst. Ons activerende, prikkelende en uitdagende onderwijs draagt daaraan bij: we geven onderwijs dat leerlingen 'pakt'. 

 

Onze visie

Vanuit de visie dat iedere leerling ontwikkelbaar is, willen we onze missie volbrengen door ontwikkelingsgericht en opbrengstgericht onderwijs te bieden. We stimuleren dat alle leerlingen zich ten volle kunnen ontplooien door:

  • naar leerlingen te luisteren en ze te accepteren;
  • aantrekkelijk onderwijs te verzorgen;
  • te denken in kansen en mogelijkheden;
  • leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces;
  • een veilige en 'rijke' schoolomgeving te bieden;
  • ouders actief te betrekken in de samenwerking;
  • een veilige thuishaven te bieden met een aantrekkelijk leef- en leerklimaat;
  • transparant te communiceren en de samenwerking te zoeken.