De schoolgids bevalt alle informatie die van belang is voor het volgen van het onderwijs bij ons op school.