De ouderraad is een belangrijke schakel tussen de ouders en het Bindelmeer College. Door voor een zo goed mogelijk contact tussen ouders en school te zorgen, draagt de ouderraad bij aan de manier waarop de leerlingen kunnen leren en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. 

De ouderraad is klankbord en houdt de vinger aan de pols. Zo doet de ouderraad bijvoorbeeld voorstellen om het leer- en leefklimaat verder te verbeteren. Bij de organisatie van schoolfeesten en andere activiteiten of evenementen, speelt de ouderraad ook een rol. Daarnaast is er vanuit de ouderraad contact met de medezeggenschapsraaf van onze school. 

De ouderraad komt ten minste vier keer per jaar bijeen voor een overleg met de schoolleiding. Wilt u een onderwerp aankaarten voor één van die vergaderingen? Of wilt u als ouder deelnemen in onze ouderraad? We nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Kitty van der Peijll.