Boeken

De schoolboeken worden verstrekt via school. Voor leerlingen zijn de boeken gratis. Mocht een leerling een boek kwijtraken of er is schade aan de boeken ontstaan, dan moet dit vergoed worden door ouder(s)/verzorger(s). De boeken moeten aan het einde van het schooljaar worden ingeleverd.

Overige leermiddelen zoals een rekenmachine, sportkleding, schriften en schrijfgerei komen voor rekening van de ouders. Een overzicht van deze leermiddelen ontvangt u voorafgaand aan de start van het schooljaar.

Ouderbijdrage

Dit schooljaar hebben we besloten om geen ouderbijdrage aan u te vragen.

Voor nieuwe brugklassers

Is dit een school voor jou?
Meld je dan nu aan via de knop aanmelden.

Aanmelden

Bezoek onze open avonden

Leer onze school nog beter kennen en kom langs op de open avond 12 december 2023 en 23 januari 2024.

Lees meer