♦ Promofilmpje van de school

Urban Heroes

Voetbalklas

Kookcafé voor basisscholen

♦ 96% geslaagd voor het examen

♦ Sportleerling van de maand

♦ Topscore clubs

Bindelmeer doet meer:

Start Jaar van de Taal met groot project!

Het Bindelmeer werkt voortdurend aan verbetering en versterking van het onderwijs. Dit schooljaar besteden wij extra aandacht aan taalontwikkeling van de kinderen. Goede beheersing van het Nederlands is immers belangrijk om het onderwijs te kunnen volgen. Het heeft invloed op de resultaten voor alle vakken. Lees hier verder over de inhoud van het project.