Over Bindelmeer College

Wat voor een school is het Bindelmeer College?

We zijn een school voor leerlingen met een VMBO advies: Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte of de Theoretische leerweg. In alle leerjaren worden veel praktijklessen en activiteiten aangeboden bedoeld om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Talentontwikkeling staat centraal voor het Bindelmeer College. Hierdoor zijn de leerlingen beter voorbereid om aan het eind van het vierde leerjaar een vervolgopleiding te kiezen bijv. Administratie, Verzorging, Sport, Dienstverlening & Veiligheid, Media en ICT, Consumptief-Horeca, Handel& Verkoop, Mode & Commercie of Uiterlijke Verzorging.

Uw kind kan zich op school rustig oriënteren en wordt begeleid en voorbereid op het kiezen van een richting. In het schooljaar 2015-2016 telt de school ongeveer 500 leerlingen en 75 medewerkers. De klassen worden zo klein mogelijk gemaakt, met niet meer dan negentien leerlingen per klas. Omdat we een kleine school zijn, kent iedereen elkaar en is er veel aandacht voor de individuele leerroute van uw kind. Het Bindelmeer College werkt samen met de basisscholen en VO-scholen o.a in Zuidoost, het stadsdeel Zuidoost, het Projectenbureau Brede school primair onderwijs, en andere bedrijven, instellingen en particuliere initiatieven.

Roosters en boeken halen

22 augustus 2016

Op dinsdag 30 augustus worden de leerlingen op school verwacht voor het halen van de boeken, de roosters en eventueel extra informatie. Hierover is voor de leerlingen van klas 1 voor de zomervakantie een brief gestuurd. De leerlingen van de klassen 2, 3 en 4 krijgen in de laatste schoolweek hierover een brief.