Over Bindelmeer College

Wat voor een school is het Bindelmeer College?

We zijn een school voor leerlingen met een VMBO advies: Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte of de Theoretische leerweg. In alle leerjaren worden veel praktijklessen en activiteiten aangeboden bedoeld om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Talentontwikkeling staat centraal voor het Bindelmeer College. Hierdoor zijn de leerlingen beter voorbereid om aan het eind van het vierde leerjaar een vervolgopleiding te kiezen.

Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg vervallen de examens in de vakmanschapsroute (VMR) en gaan de leerlingen na 5 jaar van school af met een MBO-niveau 2 diploma.

De leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg doen, naast de verschillende AVO-vakken als Nederlands, Engels, wiskunde e.d., examen in examenrichting van hun keuze. Zij hebben gekozen uit ‘Zorg en welzijn’, ‘Economie en ondernemen’ of ‘Dienstverlening en producten’.

De leerlingen op de theoretische leerweg doen centraal examen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde 1 en economie.

Uw kind kan zich op school rustig oriënteren en wordt begeleid en voorbereid op het kiezen van een richting. In het schooljaar 2020-2021 telt de school ongeveer 470 leerlingen en 75 medewerkers. De klassen worden zo klein mogelijk gemaakt, met niet meer dan negentien leerlingen per klas. Omdat we een kleine school zijn, kent iedereen elkaar en is er veel aandacht voor de individuele leerroute van uw kind.

Het Bindelmeer College werkt samen met de basisscholen en andere VO-scholen in Zuidoost. Ook is er een actieve samenwerking met o.a. het stadsdeel Zuidoost, het Projectbureau Brede school primair onderwijs, Community school, FAES en andere bedrijven, instellingen en particuliere initiatieven.

 

Vergadermiddag

19 augustus 2019

De lessen stoppen iedere dinsdag om 14.00 uur. Het personeel heeft iedere dinsdagmiddag vergaderingen, trainingen en / of cursussen.